Kadın cinayetleri politiktir

Kadın cinayetleri sadece onları ilgilendirmiyor olamaz mı? Çocuğa istismar olayları aslında başka maksat da taşıyor mudur? Son 4 yılda ne değişti?

     Ülkenin her yerinden ‘tuhaflıklar’ fışkırıyor. Gün geçmiyor ki; kadın ve çocuğa karşı cinsel istismar olaylarına daha ağır ve daha vahim bir yenisi eklenmesin. Sokakta, iş yerinde, toplu taşıma vasıtalarında, evde ve de aklınıza gelebilecek her yerde bir cinsel istismar, bir cinsel taciz, bir şiddet olayı ile karşı karşıya kalıyoruz. Kadına karşı şiddet olayları mantar gibi çoğalarak yayılıyor. Her bir iğrençlik, yeni bir tedirginlik tohumu ekiyor. Sanki ‘Türkiye, kadınlar ve çocuklar için tehlikeli bir yer olmaya doğru gidiyor’ algısı, aldı yürüdü. Her yıl ortalama 20 bin çocuğun anne olduğu bir ülkeden bahsediliyor bugünlerde… ‘Daha oyun çağındayken; görmezden gelinen, göz göre göre hayatları yok edilen, arka çıkılmayan çocukların ülkesinden’ diye başlıyor cümleler…
     Adli veriler, çocuklara yönelik istismar suçlarının özellikle ‘son 4 yıl içinde’ arttığına işaret ediyor. Yüzde 700 artış gösteren çocukların maruz kaldığı istismarların, bir anda ortaya çıkması ve hızla yayılması bir ‘gariplik’ taşıyor. 2006’da çocuklara yönelik cinsel tacizler yaklaşık ‘4 bin’ seviyelerindeyken, bugün ne yazık ki; 50 bin vakıa olarak bir dağ gibi karşımızda duruyor. Bu dehşet verici rakamların yüzde 70’i ile kız çocukları yüzleşiyor. Kadına yönelik şiddet ve cinayetler de, çocuğa yönelik ‘cinsel istismar’ olayları gibi; son birkaç yıl içinde ‘acayip’ şekilde büyüyerek ürkütücü boyutlara vardı. Mesela; sadece 2017’de yaklaşık “400 kadın” basit sebepler yüzünden vahşice katledildi. 255’in üzerinde kadın ise cinsel şiddet yaşadı. Toplumsal huzursuzluk, ekonomik buhranlar sonunda, boşanma oranları da 2017’de 7 bin 500’leri buldu.     Çocukların başına gelenler, kadınların yaşadıkları, birbirinden bağımsız gibi görünse de bir gün ‘organize’ diye de konuşulabilir. İnsana yaşama sevincini kaybettiren olaylar, son zamanlarda sık sık tekrarlanmasıyla ve biçim olarak sürekli kendini vahşice geliştirmesiyle, aslında şaşılacak şekilde ‘düzenli’ de duruyor. İlginç olan şu ki; özellikle Suriye’de operasyonlar başladığında, sınır ötesindeki terör temizliği sürerken; Batı’da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde bir ‘karalama’ kampanyası buna paralel olarak yürütülmüştü geçmişte... Başbakanlık’tan Cumhurbaşkanlığı’na geçiş ile filizlenen o kara propagandalar devam ederken Erdoğan, ‘bebek katili’ etiketleriyle fişlenmişti.
     Devletin, devlet içindeki devlet ile mücadelesi birçok yerde sert çekişmeler ortaya çıkarırken; toplumsal olaylar için her türlü ‘işaret fişeği’ kovalanıyor. ‘Mütedeyyin’ kimliği ile öne çıkan bugünkü devlet aklı da, kadınlar ve çocuklar üzerinden, aslında can damarından vurulmak isteniyor olabilir mi? Huzursuz edici cümleyi tekrar edersek; çocukların başına gelenler, kadınların yaşadıkları, birbirinden bağımsız gibi görünse de bir gün ‘organize’ diye konuşulabilir mi yoksa? Kadına yönelik şiddet olaylarının, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının bir türlü soğumaması, yani sık tekrarlanması aslında ‘düzenli’ de durmuyor mu? Buradaki ilk hedef; küçücük bedenler, savunmasız kadınlar elbette… Son hedef, en büyük beklenti ise belki de değiştirilmek istenen ‘siyasal anlayış’ olamaz mı?
     Politika yapıcıları bunu, enine boyuna tartışmaz, derinliğine düşünmez, sayısal boyutları ve nedenleri üzerine samimiyet ile eğilmez, kadın ve çocukların yaşadıklarına caydırıcı, kalıcı çözümler üretmez ise toplum kendine ‘vazife’ edinebilir. Yarın, hakkı gözetmek için sorumluluk hissedecek her ferdin, hukuk dışındaki adalet arayışının nerelere ulaşacağı kestirilemez. Gezi Olayları buna örnek teşkil edebilir mi mesela? Uluslararası bir destek de aldığında, kadın ve çocukların yaşadıklarına gösterilebilir olası tepkiler korkunç sonuçlar getirebilir peşi sıra… 2015’te ‘bebek katili’ diye hakkında Avrupa’da “kirli kampanya” yapılan Cumhurbaşkanı’nın imajı için o günlerde gösterilen gayret, kadın ve çocukların yarınları için bugün de düşünülürse, hem hızlı hem kolay yol alınabilir. Türkiye’deki hangi mesele, aslında bu ağır, bu sarsıcı durumdan daha elzem olabilir ki?     Yaşananları izlerken, herkeste aynı duygu uyanmıyor mu; bir insan, tanımadığı bir başka insana -işlediği suçtan dolayı- zarar vermek isteyebiliyor. Hafifletici sebepler düşünülmeden, “iyi hâl” aranmadan, ‘caydırıcılığı’ kesin olarak belirlenmiş cezalar ile emsalleri ortaya konulmalı ki; toplum vicdanı rahatlatılsın. Zamana yayarak, gözaltına alıp serbest bırakarak toplumsal bir yara olarak kanıyor bu haliyle... Şüpheci kitleler çoğalarak, nesiller boyu hastalıklı bir toplum ürüyor devamında...
     Yineleyerek, özetleyerek yazarsak; kitleleri ‘partiler üstü’ anlayış ile omuz omuza getirmek için taban oluşturabilir iğrençlikler, devletteki yuvalanmış maşalar lehine, yarın içinden çıkılamayacak öfke patlamalarına yol açabilir. Çünkü sapıklığın ne partisi var ne de dindarlığı… Bu yüzden sapıkların, suçluların cezasını vermekte zaaf gösterilir, taciz ve istismardan gözümüzü kaçırır, başımızı çevirirsek; şiddet olaylarının altından kalkamayız. Bugün kadın ve çocukların yok olmasına kulak asmayıp göz yumanlar, yarın kendi yerinin de yok olacağını göz önüne alması gerekiyor.


22.2.2018
Vahap Söztutan
[email protected]